27.06.2018

AS-em AGH został student Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji


fot. Zbigniew Sulima, Biuletyn AGH

Inżynier Piotr Rzeszut, student Elektroniki i Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, otrzymał w tym roku tytuł AS-a AGH oraz specjalne stypendium przyznane przez Kapitułę Funduszu Stypendialnego „Absolwenci Studentom”. Laureat został wyłoniony spośród studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych II stopnia. 

Zainteresowania naukowe inż. Piotra Rzeszuta obejmują w szczególności elektronikę spinową, elektronikę cyfrową i układy programowalne FPGA.

Pracę inżynierską stworzył we współpracy z Zespołem Układów Wielowarstwowych i Elektroniki Spinowej w Katedrze Elektroniki. W jej wyniku powstało zaawansowane stanowisko pomiarowe do generowania jednorodnego pola magnetycznego o zmiennym kącie. Zastosowane rozwiązania stały się później tematem zgłoszenia patentowego, którego inż. Piotr Rzeszut jest współautorem.

Laureat tegorocznego AS-a AGH aktywnie pomagał w prowadzeniu prac badawczych przy wytwarzaniu nanostruktur w clean-room w ACMiN AGH, prowadzeniu pomiarów oraz analizie i opracowywaniu ich wyników. Wkład w te prace został doceniony i inż. Piotr Rzeszut został współautorem dwóch publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach z listy A. Otrzymał Diamentowy Grant na realizację projektu pt. „Magnetyczne złącza tunelowe z anizotropią prostopadłą do zastosowań w szeregowo-równoległych połączeniach elementarnych komórek pamięci STT-MRAM”. Taki sam tytuł nosi jego praca magisterska. Ponadto przygotowuje kolejny wniosek patentowy na innowacyjne rozwiązania służące zwiększaniu gęstości zapisu w pamięciach STT-MRAM. W ostatnich tygodniach do czasopisma „IEEE Transactions on Magnetics” przyjęta została publikacja pt. „Biaxial magnetic-field setup for angular dependent measurements of magnetic thin films and spintronic nanodevices”, której jest pierwszym autorem.

W roku akademickim 2017/2018 inż. Piotr Rzeszut został przyjęty na staż asystencki w Katedrze Elektroniki, w ramach którego prowadził zajęcia laboratoryjne z przedmiotu elektronika praktyczna dla studentów I roku Inżynierii Biomedycznej. Pomagał w prowadzeniu zajęć z przedmiotów montaż systemów elektronicznych oraz elektronika spinowa. Przygotowywał także zestawy edukacyjne wykorzystywane w trakcie zajęć.

Przez cały okres studiów inż. Piotr Rzeszut angażował się w działalność organizacji studenckich. Jest członkiem Koła Naukowego Elektroników (KNE), w którym przez ostatnie dwa lata pełni rolę przewodniczącego. Wielokrotnie brał udział w Konferencjach Kół Naukowych Pionu Hutniczego, otrzymując wyróżnienia za prezentowane referaty. Zainicjował także budowę symulatora lotniczego AVIATOR, który powstaje pod przewodnictwem KNE. Bierze udział w popularyzacji wiedzy elektronicznej, m. in. poprzez wystąpienia na festiwalach naukowych. Jest autorem serii artykułów dotyczących tworzenia systemów mikroprocesorowych w oparciu o układy FPGA, które ukazują się na łamach „Elektroniki Praktycznej”.

Po obronie pracy magisterskiej, do której obecnie się przygotowuje, inż. Piotr Rzeszut zamierza rozpocząć studia doktoranckie w Katedrze Elektroniki AGH i kontynuować prowadzenie badań w ramach Diamentowego Grantu.

Prywatnie jego wielką pasją jest lotnictwo oraz fotografia, głównie analogowa. Z przyjemnością słucha muzyki filmowej, irlandzkiej i poważnej.

AS AGH to powołany z myślą o wybitnych studentach AGH Fundusz Stypendialny „Absolwenci Studentom”, który daje absolwentom możliwość bezpośredniego wsparcia młodych ludzi w realizacji kolejnych, ambitnych projektów naukowych. AS AGH został po raz pierwszy przyznany w 2016 r.