19.10.2018

Absolwent AGH zdobył nagrodę za pracę z zakresu badań nieniszczących


Absolwent Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki mgr inż. Daniel Błaszkiewicz otrzymał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu badań nieniszczących.

Zwycięska praca magisterska pt. „Ogniskowanie fal ultradźwiękowych w materiałach konstrukcyjnych” została napisana pod kierunkiem dr. inż. Łukasza Pieczonki z Katedry Robotyki i Mechatroniki w ramach projektu badawczego „Analiza nieliniowej sprężystości w niejednorodnych ośrodkach warstwowych z wykorzystaniem czasowo-przestrzennego ogniskowania fal sprężystych” realizowanego z grantu SONATA przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Organizatorem konkursu było Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP. Nagrodę wręczył laureatowi prezes SIMP podczas otwarcia 47 Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, które odbyło się 16 października 2018 r. w Kołobrzegu.

Do konkursu można było zgłosić pracę inżynierską lub magisterską zrealizowaną na polskiej uczelni wyższej obejmującą tematykę badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.