18.07.2022

Smog pod lupą naukowców z AGH

Jakie czynniki meteorologiczne decydują o napływie i zatrzymaniu smogu w Krakowie? Jak wpływa na to rzeźba terenu? Czy zanieczyszczenia w sezonie grzewczym pochodzą w głównej mierze z Krakowa czy spoza miasta? To kluczowe pytania...


Displaying results 1 to 7 out of 274
<< First < Previous 1-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-49 Next > Last >>