Idea Klubu Absolwentów AGH

Celem Klubu Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest budowanie i rozwijanie więzi pomiędzy uczelnią a absolwentami.

Klub Absolwentów AGH łączy absolwentów studiów I, II i III stopnia oraz studiów podyplomowych.

Klub umożliwia:

  • utrzymanie więzi z uczelnią;
  • integrację środowiska absolwentów;
  • nawiązywanie kontaktów pomiędzy absolwentami, studentami, pracownikami naukowymi oraz władzami AGH;
  • otrzymywanie newslettera z informacjami o życiu uczelni, w tym o bieżących wydarzeniach, osiągnięciach, prowadzonych badaniach, inwestycjach i przedsięwzięciach podejmowanych na różnych polach;
  • wymianę doświadczeń pomiędzy profesjonalistami reprezentującymi różne branże;
  • wzbogacanie relacji uczelni z otoczeniem społecznym i gospodarczym, instytucjami oraz mediami;
  • wsparcie wybranych inicjatyw absolwentów.

Atmosfera wzajemnej życzliwości połączona z gotowością do wzajemnej pomocy od lat niezmiennie sprzyja nawiązywaniu relacji w murach AGH. Przy czym nieodłącznym elementem wielu sytuacji z życia akademickiego jest także inżynierska pomysłowość oraz poczucie humoru. W tradycję Akademii wpisały się cykliczne wydarzania oraz liczne imprezy integrujące studentów oraz pracowników naukowych uczelni takie jak np. bale wydziałowe czy rajdy studenckie, dzięki którym społeczność akademicka jest bardzo zżyta.
Hasło „AGH” otwiera wiele drzwi oraz sprawia, że na całym świecie możemy liczyć na to, że pomocną dłoń wyciągnie do nas absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zależy nam, aby wszystkie więzi, które zrodziły się w murach naszej uczelni – trwały i rozwijały się jak najpełniej – wśród których tą jedną i najważniejszą jest więź z Akademią Górniczo-Hutniczą.

 

 

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły ze strony absolwentów, dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktu: absolwent@agh.edu.pl.