Kontakt

We wszystkich sprawach, związanych z działalnością Klubu Absolwentów AGH, prosimy o kontakt:

Dział Informacji i Promocji AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. 12 617 39 47, 12 617 31 91
e-mail: absolwent@agh.edu.pl