Przywileje członków Klubu Absolwentów AGH

  • Możliwość korzystania ze zniżek na wybrane towary i usługi w obrębie jednostek AGH oraz instytucji współpracujących. Korzystanie z oferty zniżek możliwe jest po wcześniejszym okazaniu imiennej karty Klubu. Szczegółowe informacje dostępne na stronie z ofertą zniżek.
  • Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera, zawierającego informacje dotyczące działalności Klubu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
  • Otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, konferencje, spotkania organizowane w ramach działalności Klubu.
  • Możliwość kontaktu z członkami Klubu za pośrednictwem Działu Informacji i Promocji AGH (zgodnie z Regulaminem Klubu Absolwentów AGH).
  • Kształtowanie działalności Klubu poprzez własne inicjatywy.