09.05.2022

IV Forum Energetyki Rozproszonej


Grafika z powielonym tytułem artykułu.

Michał Kurtyka

Jak rozwijać energetykę rozproszoną – to temat przewodni IV Forum Energetyki Rozproszonej (IV FER), które odbędzie się 9 maja 2022 r. Wśród zaproszonych gości znalazł się Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska w latach 20192021, obecnie Prezydent COP24. Obrady toczyć się będą w Klubie STUDIO (ul. Budryka 4).

Debata skoncentruje się na najistotniejszych aspektach lokalnego wymiaru transformacji energetycznej w Polsce oraz miejscu energetyki rozproszonej, zwłaszcza lokalnych inicjatyw energetycznych, w dokumentach strategicznych i programowych. Przewidziana jest prezentacja założeń projektu „Strategii rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce” oraz dyskusja nad nimi w gronie kluczowych interesariuszy.

Prelegentami i uczestnikami debat IV FER będą zarówno politycy odpowiedzialni za transformację energetyczną, jak i liderzy lokalnych inicjatyw energetycznych, przedsiębiorcy, reprezentanci izb gospodarczych, spółek energetycznych, środowisk naukowych oraz administracji centralnej i samorządowej.

Program

Udział w IV Forum Energetyki Rozproszonej jest bezpłatny (rejestracja została zakończona).

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ograniczenia uczestnictwa w wydarzeniu do jednego przedstawiciela instytucji.

Zgłoszenie chęci udziału musi zostać potwierdzone przez organizatorów. Następnie osoby zarejestrowane otrzymają na swoje adresy e-mail dalsze informacje organizacyjne.

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale YouTube projektu KlastER.

Organizatorami IV Forum Energetyki Rozproszonej są członkowie konsorcjum MENAG realizującego projekt „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)”: Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolskie. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach energii, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna.