Jak dołączyć do Klubu?

Wypełnij formularz

Rejestracja do Klubu Absolwentów AGH odbywa się poprzez wypełnienie internetowego formularza. Do Klubu mogą dołączyć absolwenci wszystkich roczników, którzy:

  • w ramach studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym uzyskali tytuł inżyniera, licencjata, magistra lub doktora;
  • ukończyli studia podyplomowe.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na wskazany przez absolwenta adres e-mail przesyłana jest wiadomość, pozwalająca ukończyć proces rejestracji. Przesłane przez Absolwenta dane są następnie poddawane procesowi weryfikacji.

 

Odbierz swoją  Kartę Klubu Absolwentów AGH

Imienna Karta wystawiana jest każdemu absolwentowi po pozytywnym zakończeniu procesu weryfikacji przesłanych danych. Wydawana bezpłatnie karta przesyłana jest absolwentowi na adres podany w trakcie rejestracji. Czas oczekiwania wynosi ok. 30 dni.

 

Korzystaj z przywilejów!


Oferta przywilejów dla członków Klubu Absolwentów AGH

  • Możliwość korzystania ze zniżek na wybrane towary i usługi w obrębie jednostek AGH oraz instytucji współpracujących. Korzystanie z oferty zniżek możliwe jest po wcześniejszym okazaniu imiennej karty Klubu. Szczegółowe informacje dostępne na stronie z ofertą zniżek.
  • Otrzymywanie pocztą elektroniczną newslettera, zawierającego informacje dotyczące działalności Klubu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.
  • Otrzymywanie zaproszeń na wydarzenia, konferencje, spotkania organizowane w ramach działalności Klubu.
  • Możliwość kontaktu z członkami Klubu za pośrednictwem Centrum Komunikacji i Marketingu (zgodnie z Regulaminem Klubu Absolwentów AGH).
  • Kształtowanie działalności Klubu poprzez własne inicjatywy.

 

Zapraszamy do śledzenia naszej oferty!